Japanese Wonder

Erskine, Hall & Coe, 15 Royal Arcade, 28 Old Bond Street, London, W1S 4SP

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Tomonari Hashimoto
 • Koji Hatakeyama
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Chieko Katsumata
 • Eiko Kishi
 • Ritsue Mishima
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Ryuhei Sako
 • Chikuunsai IV Tanabe

Works

Chikuunsai IV Tanabe Disappear VII, 2017

Disappear VII

H 32 x W 32 x D 15 cm
Madake bamboo
Sold

Ceramic sculptures by Ryuichi Kakurezaki

Ceramic sculptures by Ryuichi Kakurezaki

Ryuichi Kakurezaki Platter, Una Mistura, 2018

Platter, Una Mistura
H 9.3 x W 53.3 x D 44.4 cm
Bizen ware ceramic

Takeshi Mitsumoto Iron Crest 2, 2016

Iron Crest 2

H 30 x W 40 x D 25 cm
Iron, rust

Hiroki Iwata 'Gold' Scene Vases, 2018 - 2019

'Gold' Scene Vases

H 42 x W 25 cm & H 23 x W 12 cm
Gold plated copper
(The piece on the left is Sold) 

Erskine, Hall & Coe Gallery

Erskine, Hall & Coe Gallery

Ritsue Mishima Minerale, 2018

Minerale

H 39.5 x W 37.5 cm
Blown glass

Eiko Kishi Nest, 1991

Nest

H 19 x W 20 x D 19 cm
shigaraki stoneware

Chieko Katsumata Grey Coral, 2015

Grey Coral

H 20 x W 32 x D 30 cm
Shigaraki Stoneware, Chamotte
Sold

Koji Hatakeyama Bronze box and paper knives

Bronze box and paper knives

H 14 x W 12 x D 12.5 cm & 23.5 cm long
Patinated cast bronze, gold leaf

Yukito Nishinaka Yobitsugi 'Benihomura', 2018

Yobitsugi 'Benihomura'

H 28.5 x W 20.5 x D 20 cm
Glass, silver leaf

Ryuhei Sako Open Vessel, 2018

Open Vessel

H 19 x W 14.5 x D 14.5 cm
Mokume-gane

Ceramic sculptures by Ryuichi Kakurezaki, and bamboo sculptures by Chikuunsai IV Tanabe

Ceramic sculptures by Ryuichi Kakurezaki, and bamboo sculptures by Chikuunsai IV Tanabe

Shihoko Fukumoto Shade of the Moon, 2001

Shade of the Moon

H 35 x W 35 cm 
Washi (Japanese paper), hemp & acrylic paint
Sold

Tomonari Hashimoto Raku Tea bowls and Sake Cups, 2019

Raku Tea bowls and Sake Cups

H 10 cm & H 6 cm
Ceramic
Sold