Featured Works

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Tomonari Hashimoto
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Eiko Kishi
 • Kyoko Kumai
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Fumie Sasai
 • Chikuunsai IV Tanabe

Works

Yukito Nishinaka Yobitsugi 'Kakkaku' (Glorious), 2019

Yobitsugi 'Kakkaku' (Glorious)

H 39 x W 17.5 x D 17.5 cm
Glass, silver leaf

Ryuichi Kakurezaki Platter, Una Mistura, 2018

Platter, Una Mistura
H 9.3 x W 53.3 x D 44.4 cm
Bizen ware ceramic

Eiko Kishi Composite Memories, 2017

Composite Memories

H 23 x W 25 x D 6 cm
shigaraki stoneware

Kyoko Kumai Furious Anger, 2019

Furious Anger

H 20 x W 20 x D 20 cm
Woven stainless steel 

Takayuki Sakiyama Chōtō (Listening to the Waves), 2019

Chōtō (Listening to the Waves)

H 9.8 x W 28.5 x D 30 cm
Stoneware

Fumie Sasai Musubi-yama, 2019

Musubi-yama

H 19.5 x W 40.5 x D 22 cm
Lacquer (Urushi)

Takeshi Mitsumoto Iron Crest 2, 2016

Iron Crest 2

H 30 x W 40 x D 25 cm
Iron, rust

Shihoko Fukumoto Okusozakkuri, 2019

Okusozakkuri

H 175 x W 68 cm 
Indigo dyed hemp

Hiroki Iwata 'Gold' Scene Vases, 2018 - 2019

'Gold' Scene Vases

H 42 x W 25 cm & H 23 x W 12 cm
Gold plated copper
(The piece on the left is Sold) 

Tomonari Hashimoto White rounded raku tea bowl, 2019

White rounded raku tea bowl

H 10 x W 12.5 x D 12.5 cm
Ceramic

Koichi Io Whirl Box (6 Petals), 2015

Whirl Box (6 Petals)
H 9.5 x W 10 x D 10 cm
Hammer raised chased and mounted silver 

Chikuunsai IV Tanabe Disappear IV, 2017

Disappear IV

H 52.5 x W 26.5 x D 24 cm
Madake bamboo

Photo by Tadayuki Minamoto