COLLECT 2018

Saatchi Gallery, London

22-25 February, 2018

Artists Represented:

 • Fujiko Enami
 • Shihoko Fukumoto
 • Hanako Gejo
 • Koji Hatakeyama
 • Hyoe Imai
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Toru Kaneko
 • Chieko Katsumata
 • Kyoko Kumai
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Mariko Sumioka
 • Chikuunsai IV Tanabe
 • Jun Tomita
 • Shinya Yamamura

Works

Shihoko Fukumoto Blue Sun, 2017

Blue Sun

H 145 x W 37 cm
Indigo dyed hemp
Sold

Chieko Katsumata Grey Coral, 2015

Grey Coral

H 20 x W 32 x D 30 cm
Shigaraki Stoneware, Chamotte
Sold

Ryuhei Sako Large Open Vessel, 2017

Large Open Vessel

H 16.2 x W 16.2 x D 16.2 cm
Mokume-gane
NFS

Takayuki Sakiyama Choto (Round), 2016

Choto (Round)

H 23 x W 25.5 x D 25.5 cm
Stoneware
Sold

Toru Kaneko Large tall squared copper sculpture, 2017

Large tall squared copper sculpture

H 47.5 x W 17 x D 9.3 cm
Copper, tin, brass powder & lacquer

Fumie Sasai Kasane, 2014

Kasane

H 21.5 x W 47 x D 22 cm
Lacquer (Urushi)
Sold

 

 

Hyoe Imai Red pottery, 2008

Red pottery

H 21 x W 33 x D 33 cm
Red Clay
Sold

Shinya Yamamura Mixed shell & lacquer box, 2017

Mixed shell & lacquer box

H 6.2 x W 12.7 x D 4.9 cm
Egg shell, turban shell, Mexican Abalone, gold powder
Sold

Mariko Sumioka Round roof brooch , 2017

Round roof brooch

H 2 x W 7.8 x D 7.8 cm
Silver, 18ct gold

Hanako Gejo Untitled, 2015

Untitled

H 12 x W 38 x D 25 cm
Lacquer, gold leaf, gold powder, MOP & pigment
Sold

Chikuunsai IV Tanabe Disappear VI, 2017

Disappear VI

H 32.5 x W 47 x D 27 cm
Madake bamboo

Photo by Tadayuki Minamoto

Fujiko Enami Open glass bowl, 2017

Open glass bowl

H 14.5 x W 23.5 cm
Glass, Murrine technique
Sold