Artefact

Design Centre, Chelsea Harbour Lots Road London SW10 0XE

22 - 29 June 2021

Fumie Sasai Musubi-yama

H 19.5 x W 40.5 x D 22 cm
Lacquer (Urushi)

fumiesasai musubi yama