Tomonari Hashimoto

White rounded raku tea bowl, 2019

White rounded raku tea bowl

H 10 x W 12.5 x D 12.5 cm
Ceramic

Black rounded raku tea bowl, 2019

Black rounded raku tea bowl

H 10 x W 12 x D 12 cm
Ceramic

Untitled, 2020

Untitled

H 25 x W 25 x D 25 cm
Stoneware, oxide metal, glaze
Sold

Untitled, 2020

Untitled

H 27 x W 27 x D 27 cm
Stoneware, oxide metal, glaze
Sold

Untitled, 2020

Untitled

H 28 x W 28 x D 28 cm
Stoneware, oxide metal, glaze
Sold

Untitled, 2020

Untitled

H 25 x W 27 x D 20 cm
Stoneware, oxide metal, glaze
Sold