Takayuki Sakiyama Chōtō (Teabowl) , 2017

H 8.6 x W 11.8 x D 11.5 cm
Stoneware
Sold

Sakiyama teabowl