Shihoko Fukumoto Water Scape (blue stripe), 2003

H 180 x W 155 cm 
(Double) Linen
Sold

4059 shihoko fukumoto