Shihoko Fukumoto Shimotsuke 2, 2013

H 170 x W 70 cm
Indigo dyed 'old' hemp

3923 shihoko fukumoto