Menu

Shihoko Fukumoto Okusozakkuri, 2019

H 175 x W 68 x D 1 cm

Indigo dyed hemp