Shihoko Fukumoto Constellation, 2000

H 43 x W 45 cm 
Turfan cotton
Sold

shihoko fukumoto 0009