Ryuhei Sako Mizusashi 1, 2015

H 15.3 x W 19.8 x D 10.8 cm
Mokume-gane
Sold

3933 ryuhei sako