Fumie Sasai Musubi-yama, 2019

H 19.5 x W 40.5 x D 22 cm
Lacquer (Urushi)

fumiesasai musubi yama