Chieko Katsumata Coral Sculpture, 2009

H 21 x W 24 x D 18cm
Stoneware, slip and dyes
Sold

2343 chieko katsumata