recent: COLLECT 2019

Saatchi Gallery, London

28 February - 3 March, 2019

Artists Represented:

 • Fujiko Enami
 • Shihoko Fukumoto
 • Koji Hatakeyama
 • Hyoe Imai
 • Kenji Io
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Toru Kaneko
 • Sachiko Kuroda
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Ritsuko Ogura
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Mariko Sumioka
 • Shinya Yamamura

Fumie Sasai Rabbit Shape (lidded box), 2011

H 30 x W 26 x D 25 cm
Lacquer (Urushi)

View All Works >