recent: COLLECT 2020

Somerset House, Strand, London, WC2R 1LA

27 February - 1 March, 2020
Stand E8

Artists Represented:

 • Fujiko Enami
 • Shihoko Fukumoto
 • Tomonari Hashimoto
 • Koji Hatakeyama
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Toru Kaneko
 • Kyoko Kumai
 • Hafu Matsumoto
 • Takeshi Mitsumoto
 • Shinta Nakajima
 • Yukito Nishinaka
 • Ritsuko Ogura
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Mariko Sumioka
 • Chikuunsai IV Tanabe
 • Shinya Yamamura

Kyoko Kumai Furious Anger, 2019

H 20 x W 20 x D 20 cm
Woven stainless steelĀ 

View All Works >