recent: Featured Works

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Tomonari Hashimoto
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Eiko Kishi
 • Kyoko Kumai
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Fumie Sasai
 • Chikuunsai IV Tanabe

Yukito Nishinaka Yobitsugi 'Kakkaku' (Glorious), 2019

H 39 x W 17.5 x D 17.5 cm
Glass, silver leaf

View All Works >