recent: Japanese Wonder

Erskine, Hall & Coe, 15 Royal Arcade, 28 Old Bond Street, London, W1S 4SP

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Tomonari Hashimoto
 • Koji Hatakeyama
 • Hiroki Iwata
 • Ryuichi Kakurezaki
 • Chieko Katsumata
 • Eiko Kishi
 • Ritsue Mishima
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Ryuhei Sako
 • Chikuunsai IV Tanabe

Chikuunsai IV Tanabe Disappear VII, 2017

H 32 x W 32 x D 15 cm
Madake bamboo
Sold

View All Works >