Shihoko Fukumoto Blue Sun, 2017

H 145 x W 37 cm
Indigo dyed hemp

FukumotoA 3