forthcoming: COLLECT 2018

Saatchi Gallery, London

22-25 February, 2018

Artists Represented:

  • Fujiko Enami
  • Shihoko Fukumoto
  • Hanako Gejo
  • Koji Hatakeyama
  • Hyoe Imai
  • Kenji Io
  • Koichi Io
  • Hiroki Iwata
  • Toru Kaneko
  • Chieko Katsumata
  • Kyoko Kumai
  • Sachiko Kuroda
  • Yukito Nishinaka
  • Takayuki Sakiyama
  • Ryuhei Sako
  • Fumie Sasai
  • Mariko Sumioka
  • Chikuunsai IV Tanabe
  • Jun Tomita
  • Shinya Yamamura

Shihoko Fukumoto Blue Sun, 2017

H 145 x W 37 cm
Indigo dyed hemp

View All Works >