recent: PAD London 2016

Berkeley Square, London

5th - 9th October 2016
visit the website

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Hanako Gejo
 • Koji Hatakeyama
 • Kenji Io
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Toru Kaneko
 • Tsubusa Kato
 • Chieko Katsumata
 • Eiko Kishi
 • Kyoko Kumai
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Mariko Sumioka
 • Kazuo Takiguchi
 • Shouchiku Tanabe
 • Jun Tomita

Takeshi Mitsumoto Crest II, 2016

H 30 x W 50 x D 23 cm
Silver plated copper

View All Works >