recent: COLLECT 2017

Saatchi Gallery, London

2-6 February, 2017

Artists Represented:

 • Hiro Ajiki
 • Shihoko Fukumoto
 • Hanako Gejo
 • Koji Hatakeyama
 • Hyoe Imai
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Toru Kaneko
 • Chieko Katsumata
 • Sachiko Kuroda
 • Takeshi Mitsumoto
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Mariko Sumioka
 • Jun Tomita
 • Shinya Yamamura

Takayuki Sakiyama Choto (Round), 2016

H 23 x W 25.5 x D 25.5 cm
Stoneware

View All Works >