recent: Masterpiece London 2016

The Royal Hospital Chelsea

South Grounds
Chelsea Embankment,
London SW3 4LW
30th June - 6th July, 2016

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Hanako Gejo
 • Koji Hatakeyama
 • Kenji Io
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Toru Kaneko
 • Tsubusa Kato
 • Chieko Katsumata
 • Kyoko Kumai
 • Takeshi Mitsumoto
 • Kenichi Nagakura
 • Daiki Nishimura
 • Yukito Nishinaka
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Fumie Sasai & Shouchiku Tanabe
 • Mariko Sumioka
 • Kazuo Takiguchi
 • Shouchiku Tanabe
 • Jun Tomita
 • Shinya Yamamura

Takeshi Mitsumoto Crest 1, 2015

H 25 x W 15 x D 15 cm
Silver plated copper

View All Works >