recent: COLLECT 2018

Saatchi Gallery, London

22-25 February, 2018

Artists Represented:

 • Fujiko Enami
 • Shihoko Fukumoto
 • Hanako Gejo
 • Koji Hatakeyama
 • Hyoe Imai
 • Kenji Io
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Toru Kaneko
 • Chieko Katsumata
 • Kyoko Kumai
 • Sachiko Kuroda
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Mariko Sumioka
 • Chikuunsai IV Tanabe
 • Jun Tomita
 • Shinya Yamamura

Shihoko Fukumoto Blue Sun, 2017

H 145 x W 37 cm
Indigo dyed hemp

View All Works >