recent: PAD London 2017

Berkeley Square, London

4th - 8th October 2017

Visit the website

Artists Represented:

 • Shihoko Fukumoto
 • Hanako Gejo
 • Koji Hatakeyama
 • Hyoe Imai
 • Kenji Io
 • Koichi Io
 • Hiroki Iwata
 • Toru Kaneko
 • Chieko Katsumata
 • Eiko Kishi
 • Kyoko Kumai
 • Chikuho Mimura
 • Takeshi Mitsumoto
 • Daiki Nishimura
 • Yukito Nishinaka
 • Takayuki Sakiyama
 • Ryuhei Sako
 • Fumie Sasai
 • Kazuo Takiguchi
 • Chikuunsai IV Tanabe

Chikuho Mimura Reclassification, 2016

H 41 x W 31.5 x D 49 cm
Madake bamboo

View All Works >